Niekoľko dôvodov, prečo by ste mali zmeniť vzhľad svojej webovej stránky

Dojem, ktorý svojou stránkou vzbudíte u klientov priamo ovplyvní nie len váš predaj, ale z dlhodobého hladiska aj nárast počtu vracajúcich sa zákazníkov a lepší konverzný pomer.

 

V prípade že funkcie a dizajn nezodpovedajú aspoň priemeru, nebudete schopní udržať si užívateľov na svojej stránke, o vzbudení záujmu o vašu značku ani nehovoriac.

Mnoho veľkých značiek si pravidelne mení vzhľad svojich webových stránok, ak chcú udržať krok s dobou, ostať na stabilnej pozícii na trhu a zlepšiť svoje pôsobenie na internete.

 

Ak je vašim cieľom znížiť počet odchádzajúcich užívateľov na iné stránky, alebo len jednoducho zvýšiť svoj konverzný pomer, mali by ste na dennej báze sledovať dianie na svojej stránke a neustále hľadať možnosti jej zlepšenia. Veľa spoločností s veľkým potenciálom vo svojej oblasti už zlyhalo práve kvôli jednoduchým chybám pri predaji svojich produktov a služieb (RIP yahoo, myspace,  AOL...)

 

Chcete zvýšiť efektivitu vašej webovej stránky a uvažujete, či potrebuje vaša webová stránka zmenu dizajnu? Nasledujúce dôvody vás môžu „nakopnúť“ k činu a zlepšiť vaše fungovanie na internete.

 

Presýtená domovská stránka

Zasypávanie užívateľov prehnaným množstvom informácií hneď na domovskej stránke je lákavá predstava, ale veľká chyba. Návštevníka svojej webovej stránky by ste mali zaujať v niekoľkých sekúndach po jej otvorení?, takže pri predstavovaní dôležitého obsahu je vhodné byť dostatočne vecní. Na vstupnej stránke preto uvedte len stručné informácie, ktoré však zlákajú užívateľov hlbšie do obsahu stránke.

Užívatelia nechcú a ani nebudú čítať nekonečné texty

Problém skontaktovať sa s vami


Možno to znie jednoducho, ale boli by ste prekvapení, koľko spoločností si myslí, že nie je potrebné uvádzať na webovej stránke telefónne číslo.

Ak predávate svoje výrobky prostredníctvom internetu, mali by ste na svojej stránke podľa zákona uvádzať nasledujúce informácie:

 • obchodné meno
 • sídlo alebo miesto podnikania
 • právnu formu v prípade právnickej osoby
 • identifikačné číslo (IČO)
 • označenie registra (živnostenský alebo obchodný) a číslo zápisu
 • telefónne číslo a e-mailovú adresu a adresu, na ktorej môže zákazník uplatniť reklamáciu alebo podať sťažnosť
 • daňové identifikačné číslo (DIČ).
 • názov a adresu dozorného orgánu.

 

Užívatelia používajú na prezeranie rôznych stránok aj mobilné telefóny a môžu vás chcieť okamžite skontaktovať. Ak nenájdu vaše telefónne číslo, budú hľadať pri konkurencii. Uvedením telefónneho čísla na webovej stránke budete nielen schopní podchytiť si mobilných užívateľov, ale zároveň si u nich vybudujete aj dôveru.

Telefónne číslo je dôležité.

Chýba flexibilný dizajn

Počet užívateľov mobilných telefónov rastie v porovnaní s užívateľmi stolových počítačov z roka na rok čoraz viac. Faktom teda je, že čoraz viac užívateľov navštívi vašu webovú stránku prostredníctvom nejakého mobilného zariadenia.

Flexibilný (responzívny) dizajn vám umožní uspokojiť všetkých užívateľov bez ohľadu na platformu. Poskytne im rovnaký zážitok, či už budú na mobile, tablete alebo za stolovým počítačom. Jednoducho povedané – bez responzívnej webovej stránky dávate výhodu konkurencii a ani google vás nebude „brať vážne“.

Používajte responzívny web

Pomalá rýchlosť

Rýchlosť, akou pracuje vaša webová stránka, je dôležitá kvôli času, za ktorý sa užívateľ dostane k vašej ponuke. Rýchlosť vašej webovej stránky spolu s optimalizáciou pre vyhľadávače sú teda prvými krokmi ako môžete svojich užívateľov uspokojiť.

Možné dôvody pomalej stránky:

 • pravdepodobne nie je dobre vytvorená
 • šetríte na  používate pomalú hostiteľskú platformu
 • grafiku navrhla Mojsejová obsahuje priveľa grafických prvkov

V každom prípade je čas na zmenu. Užívatelia očakávajú okamžité reakcie hneď po kliknutí a to v priebehu niekoľkých sekúnd. Je na vás či na vašej stránke ostanú, alebo odídu.

Rýchlosť vašej stránky môžete skontrolovať pomocou Google Search Console.

Užívatelia nie sú vôbec trpezliví.

 

Nízka úroveň vizuálnej stránky

Predtým než sa užívatelia rozhodnú pre váš produkt, navštívia vašu stránku aby sa o ňom dozvedeli čo najviac. Vizuálny zážitok sprostredkuje spojenie medzi vašou značkou a užívateľom a posunie ho bližšie k rozhodnutiu o kúpe.


Máte na stránke dostatok (ale nie viac):

 • vyzuálnych pomôcok
 • autentické obrázky
 • ilustrácie

= záleží vám na vašich zákazníkoch

 

Prerobenie webovej stránky = investícia, ktorá sa vám vráti

Webová stránka nie je len „katalóg“ vašich produktov a služieb, ale v prvom rade  komunikačný prostriedok. Predstavuje interaktívny most medzi vami a vašimi užívateľmi. Ak je komunikačný problém na úrovni vášho webu, stratíte svojich potencionálnych klientov z internetu.

Zmena dizajnu vašej webovej stránky a upgrade funkcionalít je jeden z najsilnejších nástrojov, ktoré máte v rukách. Využite osvedčené postupy, pristupujte inovatívne, strategicky a pomôžete svojej webstránke k lepším výnosom.

 

Zdroj: digitalspy, placeit, huffingtonpost